Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
Πληροφορική
Ασφάλεια Πληροφοριών
Συστήματα Ασφαλείας
Εφαρμογές
Υποδομές
Φυλλάδια Λύσεων & Υπηρεσιών
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Επόπτευση Χώρων & Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

Η επόπτευση χώρων με τη χρήση κλειστού (Closed Circuit TV-CCTV) ή δικτυακού κυκλώματος τηλεόρασης (IP Surveillance) επιτρέπει το εντοπισμό και την καταγραφή παράνομων ενεργειών και την αποτίμηση / αξιολόγηση του κινδύνου που ενέχουν αυτές.

Η Space Hellas προσφέρει λύσεις συστημάτων επόπτευσης χώρων (CCTV) και ψηφιακής καταγραφής εικόνας και συγκεκριμένα:

 • Συστήματα επιτήρησης υψηλής ανάλυσης (High Definition Surveillance Systems)
 • Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (LPR, ANPR)
 • Εφαρμογές Video Analytics
 • Συστήματα CCTV για Καζίνο

 

Βασικές Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

 CCTV

 Hybrid Surveillance

 IP Surveillance

Αναλογικές Κάμερες

Αναλογικές & IP Κάμερες

IP Κάμερες

Ψηφιακά Καταγραφικά (DVR)

Υβριδικά Καταγραφικά με δυνατότητα διασύνδεσης Αναλογικών &  IP Καμερών (NDVR)

Δικτυακά Καταγραφικά με δυνατότητα διασύνδεσης IP Καμερών (NVR) ή και αναλογικών με την χρήση πρόσθετων encoder

   Πλατφόρμα Κεντρικής Εποπτείας & Διαχείρισης

 

Εικονολήπτες (κάμερες) & Φακοί

Οι κάμερες (αναλογικές ή δικτυακές), σε συνδυασμό με τους κατάλληλους φακούς λήψης, είναι υπεύθυνες για τη λήψη της εικόνας. 

Η επιθυμητή ανάλυση, καθώς και ο χώρος που θα πρέπει να καλυφθεί, καθορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί.  H megapixel κάμερες προσφέρουν υψηλή ανάλυση και επιτήρηση ευρύτερου χώρου με την χρήση λιγότερων καμερών.  

Οι κάμερες αποτελούν συστατικό ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη υλοποίηση συστήματος φυσικής ασφάλειας. Οι δικτυακές κάμερες κωδικοποιούν και μεταδίδουν την πληροφορία της εικόνας μέσω δικτύων TCP/IP, καθώς επίσης υπό συνθήκες μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας από switch μειώνοντας τα κόστη της απαιτούμενης καλωδίωσης.

Ο φακός είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα κάθε κάμερας και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του συστήματος. Η επιλογή του φακού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: η θέση της κάμερας, ο διαθέσιμος φωτισμός, η απόσταση από το παρατηρούμενο αντικείμενο, τα τυφλά σημεία του χώρου κλπ.

Ψηφιακά (DVRs) και Δικτυακά (NVRs) Καταγραφικά Εικόνας

Με τη χρήση των ψηφιακών και δικτυακών καταγραφικών εικόνας (DVR/NVR) πραγματοποιείται:

 • η συγκεντρωτική απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης όπως τη συλλαμβάνει το σύστημα από διαφορετικές κάμερες (ταυτόχρονη απεικόνιση ή αλληλουχία μεταδιδόμενης εικόνας)
 • η μετατροπή των οπτικοακουστικών δεδομένων σε ψηφιακή πληροφορία (σε περίπτωση που δε μεταδίδονται ψηφιακά από τις κάμερες)
 • η εγγραφή της σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (storage devices)
 • η αναπαραγωγή/ αναζήτηση συμβάντων από τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Τα δεδομένα, ανάλογα με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής, μπορούν να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτούν ηλεκτρονικό υδατογράφημα (ψηφιακή υπογραφή) που εξασφαλίζει την αυθεντικότητά τους, τόσο όταν αναπαράγονται από τον καταγραφέα, όσο και όταν αποθηκευτούν σε φορητό μέσο και επιτρέπουν τη χρήση της πληροφορίας ως αποδεικτικό υλικό σε δικαστήρια.

Video Analytics

Με τα Video Analytics αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό ανίχνευσης και μειώνονται οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την φύλαξη χώρων καθώς επιτυγχάνεται η «εκμάθηση» των χαρακτηριστικών του πεδίου επιτήρησης και είναι δυνατή η αυτόματη αναγνώριση οποιονδήποτε αλλαγών του πεδίου επιτήρησης και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε συμβάν.

 Η τεχνολογία των video analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας για την αυτόματη αναγνώριση συμβάντων όπως:

 • Σαμποτάζ κάμερας:
  • Αλλαγή οπτικής γωνίας κάμερας
  • Αλλαγή εστίασης κάμερας
  • Κάλυψη κάμερας
 • Προσέγγιση ατόμου σε απαγορευμένη ζώνη 
 • Υπερβολική προσέγγιση σε φυλασσόμενο αντικείμενο
 • Μετρήσεις / ροή αντικειμένων ή ατόμων
 • Κλοπή αντικειμένων
 • Μετακίνηση / αλλαγή θέσης αντικειμένων
 • Είσοδο σε φυλασσόμενους χώρους
 • Ασυνόδευτο αντικείμενο σε φυλασσόμενο χώρο
 • Βανδαλισμός χώρου
 • Κίνηση αντίθετη με την ροή
 • Συνωστισμός σε χώρο

Παρεχόμενος Εξοπλισμός

 • Κάμερες & Παρελκόμενα: αναλογικές, δικτυακές (IP), υψηλής ευκρίνειας, υπέρυθρες (infrared), υψηλής ανάλυσης, με δυνατότητα καταγραφής ήχου, πολυκατευθυντικές (PTZ), speed dome, θολωτές (dome), video servers , καλύμματα προστασίας καμερών (housing), βραχίονες στήριξης, μοτέρ περιστροφής pan tilt, προβολείς υπέρυθρης ακτινοβολίας
 • Φακοί: manual / autoiris, σταθερής (fixed) / μεταβλητής εστίασης (varifocal), fish-eye, zoom lenses, high definition
 • Καταγραφικά: ψηφιακά καταγραφικά (DVR) & δικτυακά καταγραφικά (NVR), DAS Storage devices, Software έλεγχου / εποπτείας / καταγραφής, Software απομακρυσμένης υποστήριξης, οθόνες προβολής εικόνας
 • Υποστηριζόμενοι Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας (format): Wavelet, MPEG2, MP4/H.264, MJPEG, MJPEG2000
 • Πρόσθετος Εξοπλισμός: κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές, διαχωριστές εικόνας, πολυπλέκτες, μόνιτορ, μονάδες τηλεχειρισμού, διαφορετικοί τύποι καλωδίων: ομοαξονικό (coaxial), UTP, οπτική ίνα (fiber optic), καλώδια μεταφοράς τροφοδοσίας.

Επόπτευση Χώρων & Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας
Έλεγχος Πρόσβασης, Κίνησης και Χώρου
Περιμετρική Ασφάλεια
Πλατφόρμα Επιτήρησης GUARDIAN
ATM Guard
Σύστημα Δασοπροστασίας
Συνεργασίες
Συνεργασία με Hikvision
 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap