Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
Πληροφορική
Ασφάλεια Πληροφοριών
Συστήματα Ασφαλείας
Εφαρμογές
Υποδομές
Φυλλάδια Λύσεων & Υπηρεσιών
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Η ανάγκη πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών για τη λήψη ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μεγάλος αριθμός τηλεπικοινωνιακών εταιριών που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες συνδεσιμότητας στην Ελληνική αγορά. Η πρόκληση που προκύπτει, επομένως, για την κάθε επιχείρηση και οργανισμό που επιθυμεί βέλτιστες λύσεις είναι το να αντιληφθεί και να επιλέξει το συνεργάτη εκείνο που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η Space Hellas διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με πολλαπλούς παρόχους, να αναλύει την τεχνολογία τους, να αξιολογεί τις προσφορές τους και να προτείνει μια συνδυαστική και οικονομικώς αποδοτική λύση, η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η Space Hellas, απευθύνονται σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που έχουν ανάγκη πρόσβασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και προσφέρονται μέσω επιλεγμένων εθνικών και διεθνών παρόχων. Οι προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχονται με εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service), όπως το εύρος ζώνης (bandwidth), η καθυστέρηση (delay), το jitter, η απώλεια πακέτων (packet loss) και η διαφορετικότητα διαδρομών (route diversity). Επίσης, από το εξειδικευμένο προσωπικό της Space Hellas παρέχεται δικτυακός εξοπλισμός, 24/7 τεχνική υποστήριξη, καθώς και SLA (Service Level Agreement).

Συνδυαστικές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες (Bundled Telecom Services)

Η Space Hellas βοηθάει τους πελάτες της ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τη βέλτιστη επενδυτική απόφαση μεταξύ πολλαπλών παρόχων και τεχνολογικών επιλογών και υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και το κόστος και βελτιώνοντας παράλληλα την εφαρμογή νέων υπηρεσιών που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και τυποποιημένες διαδικασίες.

Λόγω των μακροχρόνιων σχέσεων της εταιρίας με πολλούς εθνικούς και διεθνείς παρόχους, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών υπηρεσιών κάτω από μια «πακεταρισμένη» (Bundle) λύση προσφέροντας έτσι στους πελάτες έναν τελικό προμηθευτή και ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας.
Οι προτάσεις υπηρεσιών της Space Hellas περιλαμβάνουν όλες τις φάσεις: από τη μελέτη και το σχεδιασμό της υπηρεσίας, έως την εφαρμογή, τη λειτουργία και την πλήρη υποστήριξή της.

 • Διεθνής Συνδεσιμότητα

Η Space Hellas παρέχει διεθνή συνδεσιμότητα προσφέροντας MPLS και long-line υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρίες, για να επικοινωνούν με τα υποκαταστήματά τους και τους συνεργάτες τους σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η Space Hellas έχει εγκαταστήσει δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN), χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες μετάδοσης καθώς και υποδομή χαλκού ή οπτικών ινών.

 • Εθνική Συνδεσιμότητα

Σε συνεργασία με επιλεγμένους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, η Space Hellas προσφέρει υπηρεσίες διασύνδεσης σε επιχειρήσεις, ιδιωτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς που επιθυμούν να συνδέσουν τα κεντρικά τους γραφεία με τα παραρτήματά τους τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα  δορυφορικής διασύνδεσης μεταξύ σημείων σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

 • Υπηρεσία Διαχείρισης Δικτύου

Μέσω της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης δικτύου, η υπηρεσία αυτή παρέχει 24ωρη παρακολούθηση κίνησης και συναγερμών του δικτύου, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναλύσεις και αναφορές για την κατάσταση του δικτύου του. Επίσης, παρέχεται υπηρεσία διαχείρισης των ρυθμίσεων των εγκατεστημένων τερματικών συσκευών (CPE).

 • Outsourcing

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη κερδίζει συνεχώς έδαφος μιας και παρέχει λύσεις που καλύπτουν τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας και να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Η πείρα έχει δείξει ότι το κόστος που καλείται να καλύψει ο πελάτης που φιλοξενεί και διαχειρίζεται τις τεχνικές του υποδομές και δραστηριότητες μόνος του, είναι υψηλότερο από το κόστος που προκύπτει στην περίπτωση που αυτά τα έργα έχουν ανατεθεί σε έναν ειδικό. Η Space Hellas προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες σαν εξωτερικός συνεργάτης, καλύπτοντας ολική ή μερική διαχείριση και υποστήριξη όλων των τύπων τεχνικών υποδομών.

 • Βελτιστοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής υποδομής με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας της εταιρίας

Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον, η επιχείρηση βασίζεται στην Τηλεπικοινωνιακή της Υποδομή, προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς επιχειρησιακούς της στόχους, όπως είναι η αύξηση των πωλήσεών της, η μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της, η μείωση του λειτουργικού της ρίσκου, καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού της. Αν το δίκτυο της εταιρίας δε λειτουργεί σωστά, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τον τελικό της στόχο που σχετίζεται με τη διερεύνηση νέων ευκαιριών για πιθανούς νέους πελάτες και αναμφίβολα με την οικονομική ενίσχυσή της. Η Space Hellas λειτουργεί ως συνεργάτης σε κάθε εταιρία, προσφέροντας τις τεχνολογικές της λύσεις, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, απεμπλέκοντας την εν λόγω εταιρία από δραστηριότητες που δεν αποτελούν το κύριο επιχειρησιακό της αντικείμενο (core business).

 • Υποστήριξη Πελατών – 24/7 Service Desk

Με σκοπό την παροχή αδιάλειπτης υποστήριξης προς τους πελάτες της, η Space Hellas έχει αναπτύξει μια υπηρεσία υποστήριξης (Service Desk) που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Μέσω ενός εξειδικευμένου web-based συστήματος δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να ενημερώνονται άμεσα και να μπορούν να λαμβάνουν αναφορές προόδου για όλες τις κλήσεις/βλάβες που τους αφορούν.

Οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών της Space Hellas

 • Ένα σημείο επικοινωνίας
 • Carrier neutral philosophy
 • Εμπορική ευελιξία
 • Μοντέλο πολλαπλών παρόχων
 • Διεθνής συνδεσιμότητα
 • System & service integration
 • Υπηρεσία με το κλειδί στο χέρι
 • Ένα σημείο τιμολόγησης και υποστήριξης
 • Προστατευμένο δίκτυο
 • Υψηλή διαθεσιμότητα
 • Τεχνική υποστήριξη από άκρο σε άκρο
 • Υποστήριξη πελατών 24x7
 • Κεντρική διαχείριση εξοπλισμού

 

Κύπρος
Μάλτα
Σερβία
Αλβανία
Ρουμανία
Ιορδανία
 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap