Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
Πληροφορική
Ασφάλεια Πληροφοριών
Συστήματα Ασφαλείας
Εφαρμογές
Υποδομές
Φυλλάδια Λύσεων & Υπηρεσιών
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Συστήματα Ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε επιχείρησης και οργανισμού και αφορά ένα ευρύ φάσμα καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός άλλων:

 • τις εγκαταστάσεις
 • τον εξοπλισμό
 • το ανθρώπινο δυναμικό
 • την πληροφορία
 • τις διαδικασίες

 Η Space Hellas με τις λύσεις ασφάλειας που προσφέρει, βοηθά να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επιτήρηση της ορθής καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και την προστασία αυτής από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες τρίτων.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα ασφαλείας, πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, θεώρηση και εκτίμηση του κινδύνου και στη συνέχεια θωράκιση με δέσμη μέτρων, διαδικασιών και κατάλληλο εξοπλισμό. Στόχος της Space Hellas είναι η εκτίμηση των αναγκών και ο σχεδιασμός λύσεων ασφάλειας που να εγγυούνται τον πλήρη έλεγχο της φυλασσόμενης περιοχής.

Η Space Hellas, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψιν τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας οι όποιες καλύπτουν αποτελεσματικά κάθε ανάγκη ασφαλείας ¨θωρακίζοντας¨ κάθε φυλασσόμενο χώρο.

 

Οι λύσεις που προσφέρει η Space Hellas καλύπτουν ανάγκες ασφάλειας όπως:

Η Space Hellas διαθέτει στην Ελληνική αγορά Συστήματα Ασφάλειας από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και λαμβάνοντας υπόψιν, τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, όσο και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού χώρου που θα πρέπει να προφυλαχθεί. Ο εξοπλισμός είναι υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και εξειδικευμένους φορείς για θέματα ασφάλειας.

Οι λύσεις Ασφάλειας της Space Hellas απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η μεγάλη τεχνογνωσία, το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της Space Hellas στην επιτυχημένη ολοκλήρωση έργων Ασφάλειας, προσφέρουν την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή τους σε κάθε επιχείρηση.

Η Space Hellas διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ολοκλήρωσης και ενοποιημένης κεντρικής διαχείρισης συστημάτων ασφαλείας, παρέχοντας απλά και εύχρηστα συστήματα ασφάλειας με δυνατότητες αυτοματοποίησης διαδικασιών και τήρησης εξειδικευμένων πολιτικών ασφαλείας. Οι λύσεις μορφοποιούνται ανά περίπτωση με στόχο την ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και την επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών αντιμετώπισης κρίσεων.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

H Space Hellas, ολοκληρώνει λύσεις σε διαφορετικούς κλάδους με διαφορετικές ανάγκες εποπτείας όπως:

 • Τράπεζες & Δίκτυα Τραπεζικών καταστημάτων
 • Χώροι Ψυχαγωγίας / Kαζίνο
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις / Στάδια
 • Εκθεσιακά Κέντρα
 • Δημόσιοι Χώροι
 • Εκπαιδευτικοί Χώροι
 • Χώροι Στάθμευσης (parking)
 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 • Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας / Διυλιστήρια Πετρελαίου
 • Μέσα Μεταφοράς
 • Πρατήρια Καυσίμων
 • Κοινωφελείς Οργανισμοί
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία
 • Αεροδρόμια
 • Καταστήματα
 • Γραφεία
 • Αποθήκες
 • Εμπορικά Κέντρα

 Η Space Hellas δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της Ασφάλειας και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της στους τομείς των Υποδομών, των Δικτύων Μεταφοράς Δεδομένων (ενσύρματων ή ασύρματων), της Ασφάλειας Δεδομένων και της  Τηλεματικής είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες.

Παρέχουμε:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Ποιοτικό εξοπλισμό 
 • Τεχνολογίες αιχμής
 • Εξειδικευμένες Λύσεις
 • Άρτια ολοκληρωμένες λύσεις
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού & εκπαίδευση
 • Τεχνική υποστήριξη από προσωπικό με άριστη τεχνική κατάρτιση
 • Ολοκλήρωση με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Επόπτευση Χώρων & Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας
Έλεγχος Πρόσβασης, Κίνησης και Χώρου
Περιμετρική Ασφάλεια
Πλατφόρμα Επιτήρησης GUARDIAN
ATM Guard
Σύστημα Δασοπροστασίας
Συνεργασίες
Συνεργασία με Hikvision
 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap