Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Αλυσίδες Καταστημάτων
Άμυνα
Ασφαλιστικός Τομέας
Βιομηχανία
ΔΕΚΟ
Εκπαίδευση
Εμπορικές Επιχειρήσεις
Ενέργεια/Καύσιμα
Κατασκευαστικές
Μεταφορές
Σώματα Ασφαλείας
Τουρισμός
Υπουργεία/Δημόσιο
Χρηματοοικονομικός Τομέας
Media
Telecom Operators
Γνώμες Πελατών
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ)

Πελάτης: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ)
Αντικείμενο: Αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής μετεωρολογικής παρατήρησης / πληροφορίας
Έτος ανάθεσης: 2003

Συνοπτική Περιγραφή Έργου

Η Space Hellas συμμετέχει σε κοινοπραξία εταιριών με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΥ» η οποία, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε το ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός ΕΜΥ στα πλαίσια των Ο.Α. 2004».

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συλλογής μετεωρολογικής παρατήρησης που περιλαμβάνει την προμήθεια, αναβάθμιση και ανάπτυξη δικτύου μετεωρολογικής πληροφορίας, τη μετάδοση των πληροφοριών και την επεξεργασία αυτών από κύριο υπολογιστικό σύστημα για την έκδοση τοπικών προγνώσεων.

Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της ΕΜΥ, ο οποίος θα βοηθήσει στην προσέγγιση των επιθυμητών επιπέδων υπηρεσιών, τόσο για τη μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όσο και για τη μετα-ολυμπιακή χρήση.

Τα υπο-συστήματα τα οποία συνθέτουν το έργο είναι τα ακόλουθα :

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου Μετεωρολογικού Doppler Radar υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα καλύπτει την περιοχή της Αττικής και θα εγκατασταθεί στην Αίγινα. Εκπόνηση σχετικής μελέτης εφαρμογής και κατασκευή των αντιστοίχων υποδομών (Δομικά και Η/Μ έργα) λειτουργίας.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μετακινούμενου συστήματος Wind Profiler μετεωρολογικού Radar. Το σύστημα αυτό θα παρέχει σε συνεχή βάση στην ΕΜΥ, μέσω της κατάλληλης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, μετρήσεις ανέμου και θερμοκρασίας και γενικά δεδομένα απαραίτητα για την πρόγνωση του καιρού και για προειδοποιήσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Εκπόνηση σχετικής μελέτης εφαρμογής και κατασκευή των αντιστοίχων υποδομών λειτουργίας.
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετεωρολογικής Υποστήριξης, το οποίο θα συλλέγει και θα παρουσιάζει στους χρήστες με φιλικό τρόπο, μέσα από ένα διαλογικό γραφικό περιβάλλον αλληλοεπίδρασης, το σύνολο των διαθέσιμων μετεωρολογικών δεδομένων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόγνωσης καιρού πολύ μικρής διάρκειας (Nowcasting). Το σύστημα αυτό, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται όλες τις διαθέσιμες μετεωρολογικές πληροφορίες από το δίκτυο των Μετεωρολογικών Radar, το δορυφορικό σύστημα της ΕΜΥ, τα αριθμητικά μοντέλα, τις παρατηρήσεις επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας και θα παράγει αυτόματα και ανά συγκεκριμένα λεπτά της ώρας, βραχυπρόθεσμες προγνώσεις καιρού για βάθος χρόνου μέχρι μερικές ώρες. Επιπρόσθετα, θα παρέχει έκτακτες προειδοποιήσεις (όταν κάτι τέτοιο απαιτείται) για τον άνεμο στην επιφάνεια, τη θερμοκρασία, την ορατότητα και βεβαίως τις καταιγίδες, καθώς και για όλα τα έκτακτα και με ιδιαίτερη ένταση καιρικά φαινόμενα
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Μετεωρολογικής Πληροφορίας . Για την υλοποίησή του θα αναπτυχθεί μία κεντρική Βάση Δεδομένων, με σκοπό την αρχειοθέτηση κάθε φύσεως μετεωρολογικής πληροφορίας, οι οποίες θα παράγονται από τα επιμέρους συστήματα παραγωγής και συλλογής δεδομένων της ΕΜΥ. Παράλληλα, θα διαθέτει μια σειρά εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στους χρήστες
  • Εκπόνηση της σχετικής μελέτης εφαρμογής και ανέγερση του Νέου κτιρίου εγκαταστάσεων της ΕΜΥ, το οποίο θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους και κοινόχρηστους χώρους και υποδομές, για να στεγάσει όλο τον υπάρχοντα και υπο-προμήθεια εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας καθώς και τις εμπλεκόμενες με το έργο Υπηρεσίες της ΕΜΥ με το προσωπικό τους
  • Σύσταση Ολυμπιακού Μετεωρολογικού Κέντρου που θα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της μετεωρολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας. Το κέντρο θα στεγαστεί στην ΕΜΥ και η σύστασή του περιλαμβάνει την προμήθεια, λειτουργία, εγκατάσταση και διασύνδεση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών για τη Μετεωρολογική Υποστήριξη των Ο.Α. 2004
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λήψης δορυφορικών δεδομένων MSG - HRPT, η λειτουργία του οποίου θα καλύπτει δορυφορικά τον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Απαιτείται επίσης και το κατάλληλο επικοινωνιακό δίκτυο για την αποστολή των δορυφορικών δεδομένων στο κεντρικό σύστημα διακίνησης μετεωρολογικών δεδομένων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού υπολογιστικού συστήματος αριθμητικών μοντέλων καιρού, για την αυτοματοποίηση της καθημερινής επιχειρησιακής εκτέλεσης και διάθεσης των προϊόντων των μοντέλων αριθμητικής πρόγνωσης καιρού
  • Λειτουργική διασύνδεση όλων των ανωτέρω υπο-συστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΕΜΥ

« Επιστροφή

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap